Gyakori kérdések

Kedves Vásárlónk,
Örömmel üdvözöljük honlapunkon, reméljük elnyerte tetszését az automata benzinkút. A benzinkút Magyarországon egyedülálló műszaki színvonalú technikával rendelkezik.
Ellentétben más benzinkutakkal, itt nem liter, hanem pénz központú a vásárolni kívánt üzemanyag mennyiségének eldöntése, felismerve azt a kívánságot, hogy vevőink meghatározó része bizonyos összeget kíván csak üzemanyag vásárlásra fordítani.
Célunk, hogy vevőink számára a legkedvezőbb áron tudjunk biztosítani üzemanyagot.
Az alábbiakban válaszolunk gyakran feltett kérdésekre, melyek a benzinkút használatával kapcsolatosak.

Miért kapok két SMS-t a bankomtól, mintha kétszer lenne beterhelve a bankszámlám?
Az első SMS az Ön által kiválasztott összeget jelöli meg befoglalásnak, melyet a bank befoglalt. A második SMS a ténylegesen letankolt összeget jelzi Önnek, amely folyószámlájáról levonásra fog kerülni. A két összeg nem kerül összevonásra.

Miért nem ad vissza az automata?
Az automata pénz központú, de pénzváltóval nincs felszerelve. Ha több készpénzt helyezett az automatába mint amennyit letankolt, az automata levásárlási kódot ad vissza. A levásárlási kódot 60 napon belül tudja levásárolni a töltőállomáson ahol a vásárlás történt.

Mit tegyek, ha a befoglalás felszabadításáról nem kaptam értesítést?
Kérjük, keresse meg a bankkártyáját kibocsátó bankot, erről csak ők tudnak tájékoztatást adni Önnek a bankjával kötött bankkártya szerződése alapján.

Minden ENVI benzinkúton tudom használni a vevőkódomat?
Igen, minden töltőállomásunkon ugyanazt a vevőkódot tudja használni.

Minden ENVI benzinkúton le tudom vásárolni a levásárlási kódomat?
Igen! A túlfizetési bizonylat minden töltőállomásunkon levásárolható.

A tankoló pisztolyon miért nincs kiakasztó?
Tűzvédelmi szabály szerint, mivel személyzet nélküli automata üzemanyag töltő állomás és nincs aki veszély esetén közbeavatkozna, nem lehet kiakasztós pisztolyt üzemeltetni.

Miért lassul be a kút a tankolás végére?
Mivel a rendszer pénz központú, tehát Ön határozza meg az összeget melyért üzemanyagot kíván vásárolni, a meghatározott összeg előtt 100-200 Ft körül az automatika lelassítja az átfolyás sebességét, hogy pontosan az Ön által kiválasztott összegnél álljon meg a tankolás.

Továbbiakban is kell-e a METRO kártya a kedvezményes tankoláshoz?
Üzemanyag töltő állomásainkon nincs szükség METRO kártyára, mindenki a kedvezményes „METRO kártyás” üzemanyag ár alatti áron tud tankolni.

Hogyan tudok segítséget kérni az ENVI benzinkúton?
Forduljon bizalommal a 24 órás élőerős operátori szolgálatunkhoz ( piktogramok, nyilak jelzik ), akik készségesen állnak az Ön rendelkezésére.

Útmutató a kártyás tankolás folyamatához.
Az Envikút Kft. – és általánosságban más, bel-és külföldi társaság – által üzemeltetett automata töltőállomások működési elve a következő:

 • A vásárló meghatározza azt az összeget, amennyiért tankolni kíván. A döntését a gépjárműve üzemanyagtartályának űrtartalma és/vagy a kártyáján rendelkezésére álló fedezet alapján hozza meg.
 • Az automata töltőállomás esetében a tankolás visszafordíthatatlan folyamat, ezért, az üzemeltetőnek a tankolás megkezdése előtt meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kártyabirtokos kártyáján/számláján a megfelelő fedezet valóban rendelkezésre áll. Nem elegendő azonban megbizonyosodni a fedezet rendelkezésre állásáról, azt mindenképpen foglalásba kell helyezni a kártyabirtokos kártyáján/számláján, ugyanis az egyenleget csökkenthetik egyéb tényezők is, pl. a számla társtulajdonosának egyidejű költése.
 • Ennek érdekében a kiválasztott összegre vonatkozóan az elszámolást végző bank (ez esetben az OTP Bank) megvizsgálja a kártya fedezetét, és ennek eredményeként a kártyabirtokos által kiválasztott összeg foglalásra (nem terhelésre!!!) kerül a kártyán. Fontos, hogy a foglalást a kártyát kibocsátó bank hajtja végre a kártyabirtokos kártyáján/számláján.
 • Amennyiben ezen a ponton kiderül, hogy a kártyabirtokos számláján nem áll rendelkezésre a megfelelő összeg, az engedélykérés elutasításra kerül, és a tankolást nem tudja megkezdeni az ügyfél. Természetesen alacsonyabb összeggel újra próbálkozhat.
 • Ha a fedezet rendelkezésre áll, a kártyabirtokos megkezdheti a tankolást. Amennyiben a teljes összeg letankolásra kerül, a teljes, előzetesen lefoglalt összegre vonatkozóan kiküldésre kerül a kártyát kibocsátó bank felé egy terhelést kérő üzenet. Ennek eredményeként a foglalásban lévő teljes összeg terhelésre kerül a kártyabirtokos számláján. Ezt a terhelést is a vásárló kártyáját kibocsátó bank hajtja végre.
 • Amennyiben a gépjármű üzemanyagtartályának kapacitása nem elegendő a teljes foglalásba helyezett összeggel egyenértékű üzemanyag befogadására, a tranzakció végleges összege az előzetesen lefoglalt összegnél kisebb lesz, és ez a kisebb összeg kerül terhelésre a kártyabirtokos számláján.
 • A foglalásban lévő és a végleges összeg közötti különbségre az automata töltőállomás egy korrekciós tranzakciót indít, amelyet az elszámoló bank (jelen esetben az OTP Bank) továbbít a kibocsátó bank felé, aki ennek alapján elvégzi a terhelendő összeg véglegesítését. A különböző típusú kártyák különbözőképpen kezelik az ilyen, korrekciós tranzakciókat:
 • Ha a tranzakcióban résztvevő kártya kibocsátója az OTP Bank, a különbözet azonnal feloldásra kerül, és megnöveli a kártyabirtokos szabadon elkölthető egyenlegét.
 • Ha a tranzakciót más bank által kibocsátott Visa vagy MasterCard típusú kártyával hajtották végre, az OTP Bank a korrekciós tranzakciót azonnal, online módon továbbítja a Visa vagy MasterCard kártyatársaságon keresztül a kibocsátó bank felé, aki a saját ügymenete szerint (azonnal vagy a napi feldolgozása során) intézkedik a tranzakció végleges összegének terheléséről, valamint az eredetileg lefoglalt és a végleges összeg különbségének feloldásáról. A kibocsátó bank intézkedését követően a feloldott összeg megnöveli a kártyabirtokos szabadon elkölthető egyenlegét.

Hangsúlyozzuk, hogy az Envikút Kft-nek nincs lehetősége a fenti folyamatokat befolyásolni. Az OTP Bank csak a saját kibocsátású kártyákkal végrehajtott tranzakciók esetén tudja érdemben befolyásolni a tranzakció menetét, egyéb esetekben csak követi a kártyatársaságok szabályait. Nem OTP Bank által kibocsátott kártyákkal végrehajtott tranzakciók esetén az érdemi pénzügyi műveleteket (foglalás, végleges összeg terhelése, illetve a különbözet feloldása) a kibocsátó bank végzi.

Meg kívánjuk említeni, hogy a kártyahasználati szabályok szerint a kártyabirtokosnak bármilyen reklamációját, kifogását, a kártyáját kibocsátó bank felé kell megtennie. A kibocsátó bank kezeli a számláját, ő rendelkezik a legtöbb és legaktuálisabb információval, ebből következően ő tud a leghatékonyabban eljárni. A kibocsátó banknak kötelessége a reklamációs eljárást elindítani a kártyabirtokos bejelentése alapján. Egy példát említve, ha egy hasonló eset egy külföldi töltőállomáson történik egy magyarországi kártyabirtokossal, neki a reklamációt nem a külföldi olajtáraságnál, hanem saját bankjánál kell benyújtania.

Tájékoztató a magánszemélyek által végzett veszélyes áru szállítás szabályairól

A veszélyes áruk közúti szállításáról szóló jogszabály ( ADR ) értelmében magánszemélyek által történő veszélyes áru szállítás során nem kell betartani az ADR előírásait, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • Kiskereskedelmi csomagolásban van az áru ( az IBC, a nagycsomagolás, illetve a tartály nem számít kiskereskedelmi csomagolásnak ).
 • A veszélyes áru szabadidő, vagy sport célokat szolgál.
 • Gyúlékony, folyékony anyag ( pl.: benzin, gázolaj, fűtőolaj ) újratölthető edényzete legfeljebb 60 liter űrtartalmú lehet, és az egy járművön (járműszerelvényen ) egyidejűleg szállított mennyiség maximum 240 liter lehet. Megnevezett határ felett az ADR előírásait be kell tartani.

 Az ADR 1.1.3.6. szakasza értelmében könnyített feltételekkel szállítható benzinből max. 333* liter, gázolajból 1000* liter.

 *A megjelölt térfogat a szállításhoz használt edényzet együttes maximális térfogatát jelenti, nem a ténylegesen szállítandó anyagmennyiséget.

 A 60 literes, illetve a 240 literes mentességi határ felett, de az 1.1.3.6. szakasz határain belül betartandó előírások: 

 • Minősített csomagolóeszközt kell használni.
 • A csomagoláson el kell helyezni veszélyességi bárcákat  ( gyúlékony folyadékok 3.sz bárcája )
 • Fel kell tüntetni az anyag UN számát ( benzin: UN1203, gázolaj: UN1202 )
 • Fuvarokmányt kell vezetni, mely tartalmazza az anyag helyes szállítási megnevezését UN 1203 Motorbenzin 3 II ( D/E ) vagy UN 1202 Gázolaj III ( D/E ). A „gázolaj” helyett használható a dízelolaj, „motorbenzin” helyett a benzin kifejezés is. A fuvarokmánynak tartalmaznia kell a  feladó és a címzett nevét, címét, a csomagolóeszköz típusát, darabszámát, valamint az anyag összes mennyiségét.
 • A rakományt biztonságosan rögzíteni kell.
 • A járműben, és a töltés, rakodás közben dohányozni, nyílt lángot használni tilos.
 • Világítóeszköznek csak olyan kézilámpa használható, mely robbanás-biztos ( EX ) kivitelű.
 • A járművön egy darab, minimum 2 kg-os, ABC porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.

 A mentességi határ felett veszélyes árut kiszolgáltatni, illetve szállítani csak az ADR szabályok maradéktalan betartása mellett szabad.

 A szabályok megszegői ( a töltőállomás kezelője, valamint a szállítást végző személy ) a 156/2009 sz. kormányrendelet 5. sz. fejezetében foglaltak értelmében 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.